Онлайн подаване на заявление

Министерството на земеделието и храните, предоставя възможност за онлайн подаване на задължителните заявления за вписване в Регистъра на биологичното земеделие, при започване на дейност.

Попълнете коректно Вашите данни във формуляра и служителите от отдел Биологично земеделие ще разгледат заявлението ви в тридневен срок. Ще получите информация по е-мейл, за това попълнете коректен е-мейл адрес.

Благодарим Ви!/Напишете коректен е-мейл адрес. Този е-мейл ще се използва за вход в системата, както и за получите информация след вписването Ви в регистъра, както и служебна бележка от МЗХ.Юридическо лице

Адрес по регистрация


Напишете името на населеното място и посочете от списъка
Материално отговорно лице (МОЛ)
Физическо лице

Адрес по регистрация


Напишете името на населеното място и посочете от списъка

Н Е А К Т У А Л Н О