« Назад
print

Иван Чиков Чиков

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Култура Латинско наименование Сорт Количество Мерна единица Категория
по чл. 30 ал. 1 от ЗППМ (B, C, C1, C2, C3)
Допълнителна информация
Маслодайна роза Rosa damascena Маслодайна роза 25 000 брой C детайли
Срок за доставка: X-XI
Подходящи срокове за засяване или засаждане: X-XI
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен

Допълнителна информация

Обявени със заявление N: 9/25.09.2015
Актуализирано: 11.01.2018 г.

Срок за доставка: не е определено
Подходящи срокове за засяване или засаждане: не е определено
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен

Контролиращо лице: "Балкан Биосерт" АД
Сертификат: BG006A/1-17, Валиден до 12.04.2018
. Сертификат BG006A/1-17
. Разрешение № 0886/03.06.2005 г. от ИАСАС за производство на биологичен посевен и посадъчен материал
. Удостоверение № 1690/03.06.2005 г. от ИАСАС за производство и търговия на биологичен посевен и посадъчен материал
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Иван Чиков Чиков
Адрес: с. Климент, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. "Първа" 23
Телефон: 0898495356
E-Mail: ivan_chikov@abv.bg

Легенда

  • ИАСАС - Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
  • ОСЛ - Официална сортова листа

Н Е А К Т У А Л Н О