« Назад
print

Ялдъз Фазлиева Дерменджи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Култура Латинско наименование Сорт Количество Допълнителна информация
Лавандула Lavandula Lavandula - детайли
Срок за доставка: не е определено
Подходящи срокове за засяване или засаждане: не е определено
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен
Сертификат: . Удостоверение и Разрешително за търговия с биологичен посевен и посадъчен материал

Обявени със заявление N: 8/25.09.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Ялдъз Фазлиева Дерменджи
Адрес: гр. Казанлък, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. "Паисий Хилендарски" 33,ет. 3, офис 1
Телефон: 894306002
E-Mail: eladaz_kz@abv.bg

Легенда

  • ИАСАС - Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
  • ОСЛ - Официална сортова листа

Н Е А К Т У А Л Н О