« Назад
print

"Биосем България" ЕООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Група Култура Латинско наименование Сорт Количество Мерна единица Категория
по чл. 30 ал. 1 от ЗППМ (B, C, C1, C2, C3)
Зеленчуци > Листни Тученица - - 500 гр. C
Зеленчуци > Отглеждани заради плодовете (плодови) Домати Lycopersicon lycopersicum (L.) / Synonym: Lycopersicon esculentum Mill. Идеал / Ideal 8.950 кг C
Зеленчуци > Отглеждани заради плодовете (плодови) Пипер - - 1 кг C
Зеленчуци > Отглеждани заради плодовете (плодови) Краставици Cucumis sativus L. Гергана / Gergana 29 кг C
Зеленчуци > Отглеждани заради плодовете (плодови) Тиквички Curcubita pepo L. convar. giromontinaGreb Астра Полка / Astra Polka 32 кг C
Зеленчуци > Отглеждани заради плодовете (плодови) Пъпеши Cucumis melo L. Десертен 5 / Deserten 5 3 кг C
Зърнено-житни > Царевица / Grain maize Захарна Царевица Zea mays L. - 250 кг C
Зърнено-житни > Слънчоглед Слънчоглед - - 75 кг C
Зеленчуци > Листни Чубрица - - 1.65 кг. C
Зеленчуци > Бобови Грах - - 20 кг. C

Допълнителна информация

Обявени със заявление N: АО-1080/13.06.2017
Актуализирано: 21.01.2018 г.

Срок за доставка: не е определено
Подходящи срокове за засяване или засаждане: не е определено
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен

Контролиращо лице: "Кю Сертификейшън" АД
Сертификат: 01/BG018/00130/16, Валиден до 22.07.2017
. Сертификат 01/BG018/00130/16
. Разрешение № 1603/17.06.2006 г. от ИАСАС за производство на биологичен посевен и посадъчен материал
. Удостоверение № 2659/02.04.2009 г. от ИАСАС за производство и търговия на биологичен посевен и посадъчен материал
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

"Биосем България" ЕООД
Адрес: гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. "Филип Тотю" № 30
Телефон: 032 674 726, 0888 540 145
E-Mail: bsb_bg@abv.bg

Легенда

  • ИАСАС - Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
  • ОСЛ - Официална сортова листа

Н Е А К Т У А Л Н О