« Назад
print

ЕТ "Анхеало-91-Младен Върбанов"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Култура Латинско наименование Сорт Количество Мерна единица Допълнителна информация
Винени лозя - - изчерпан брой детайли
Срок за доставка: не е определено
Подходящи срокове за засяване или засаждане: не е определено
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен
Сертификат/разрешително: . Разрешение за търговия с биологичен посевен и посадъчен материал
. Удостоверение за търговия с биологичен посевен и посадъчен материал
*Обявени със заявление N: 6/20.09.2015 г.
Актуализирано: 11.01.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЕТ "Анхеало-91 - Младен Върбанов"
Адрес: с. Горна Росица, общ. Габрово, обл. Габрово, ул. "Тинтява" 16
Телефон: 088 7760373, 088 7951724
E-Mail: varbanov_83@abv.bg

Легенда

  • ИАСАС - Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
  • ОСЛ - Официална сортова листа

Н Е А К Т У А Л Н О