« Назад
print

Магдалена Стефанова Стоянова-Бенева

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Култура Латинско наименование Сорт Количество Допълнителна информация
Ягоди Fragaria sp. Покахонтас, Белруби, Елсанта, Редгаунтлет 2000 бр. детайли
Срок за доставка: не е определено
Подходящи срокове за засяване или засаждане: не е определено
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен
Сертификат/разрешително:
Малина Rubus idaeus L. Шопска Алена, Самодива, Люлин, Херидж, Искра, Мийкър 10000 бр. детайли
Срок за доставка: не е определено
Подходящи срокове за засяване или засаждане: не е определено
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен
Сертификат/разрешително:
*Обявени със заявление N: 5/18.09.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Магдалена Стефанова Стоянова-Бенева
Адрес: с. Горна Росица, общ. Габрово, обл. Габрово, ул. "Тинтява" 16
Телефон: 0889/292 836
E-Mail: elizamagdas@yahoo.com

Легенда

  • ИАСАС - Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
  • ОСЛ - Официална сортова листа

Н Е А К Т У А Л Н О