« Назад
print

„БЕЛЛА-93” ЕООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Култура Латинско наименование Сорт Количество Мерна единица Категория
по чл. 30 ал. 1 от ЗППМ (B, C, C1, C2, C3)
Допълнителна информация
Лешник Corylus avellana L. Римски 10000 брой C детайли
Срок за доставка: не е определено
Подходящи срокове за засяване или засаждане: не е определено
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен
Сертификат:
Лешник Corylus avellana L. Ран Трапезунски 20000 брой C детайли
Срок за доставка: не е определено
Подходящи срокове за засяване или засаждане: не е определено
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен
Лешник Corylus avellana L. Тонда Джентиле 20000 брой C детайли
Срок за доставка: не е определено
Подходящи срокове за засяване или засаждане: не е определено
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен

Допълнителна информация

Обявени със заявление №: 70-1852/4.05.2018 г.
Актуализирано: 17.10.2018 г.

Контролиращо лице: ЛАКОН ООД (BG-BIO-05)
Сертификат:
. Сертификат 2018
. Разрешение № 2121/30.11.2015 г. от ИАСАС за производство на биологичен посевен и посадъчен материал
. Удостоверение № 3866/30.11.2015 г. от ИАСАС за производство и търговия на биологичен посевен и посадъчен материал


АРХИВ


Легенда

  • ИАСАС - Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
  • ОСЛ - Официална сортова листа

Н Е А К Т У А Л Н О