« Назад
print

"Агрифрукт 2004" ЕООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Култура Латинско наименование Сорт Количество Мерна единица Допълнителна информация
Ягоди Fragaria sp. Senga Sengana изчерпан брой детайли
Срок за доставка: не е определено
Подходящи срокове за засяване или засаждане: не е определено
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен
Ягоди Fragaria sp. Clery изчерпан брой детайли
Срок за доставка: не е определено
Подходящи срокове за засяване или засаждане: не е определено
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен

Обявени със заявление N: 12/21.03.2016 г.
Актуализирано: 11.01.2018 г.

Контролиращо лице: "Кю Сертификейшън" АД
Сертификат: 03/BG089/00098/15 / 17.02.2016, Валиден до 04.09.2016
. Разрешение N 1747/17.09.2007 г. от ИАСАС за търговия с биологичен посевен и посадъчен материал
. Удостоверение N 3026/17.09.2007 г. от ИАСАС за търговия с биологичен посевен и посадъчен материал
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

"Агрифрукт 2004" ЕООД
БУЛСТАТ: 112612910
МОЛ: Примо Тисели Тисели
Адрес: с. Лозен, община Септември, област Пазарджик
Телефон: 0889430429/403973
E-Mail: nurseries_tisselli@abv.bg

Легенда

  • ИАСАС - Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
  • ОСЛ - Официална сортова листа

Н Е А К Т У А Л Н О