« Назад
print

"Булкодин" ООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Култура Латинско наименование Сорт Количество Мерна единица Категория
по чл. 30 ал. 1 от ЗППМ (B, C, C1, C2, C3)
Допълнителна информация
Малини Rubus idaeus L. Люлин 409000 брой C детайли
Срок за доставка: от 20.10.2017 до 30.03.2018
Подходящи срокове за засяване или засаждане: от 20.10.2017 до 30.03.2018
Страна и/или район, в който сортовете са изпитвани за включване в ОСЛ: България
Срок за доставка: не е определен

Допълнителна информация

Обявени със заявление №: AO-1175/27.06.2017 г.
Актуализирано: 27.06.2017 г.

Контролиращо лице: БАЛКАН БИОСЕРТ (BG-BIO-02)
Сертификат:
. Сертификат
. Разрешение № 1747/17.09.2007 г. от ИАСАС за производство на биологичен посевен и посадъчен материал
. Удостоверение № 3026/17.09.2007 г. от ИАСАС за производство и търговия на биологичен посевен и посадъчен материал

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

"Булкодин" ООД
Адрес: с. Костенец, общ. София, обл. София, ул."Радост" 1
Телефон: 0887/403973
E-Mail: bulkodin@mail.bg

Легенда

  • ИАСАС - Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
  • ОСЛ - Официална сортова листа

Н Е А К Т У А Л Н О