Информация

Как се обновяват данните за наличен посевен и посадъчен материал?

Ако вече има публикувани ваши заявления с посевения и посадъчен материал, който предлагате за продажба, вие сте длъжен да обявявате всички промени в наличностите или други обстоятелства свързани с тази ваша дейност.

Най-лесно и бързо можете да направите промени във вече публикуваните заявления, онлайн чрез вашия профил, данни за който сте получили или след онлайн регистрация или с писмо от МЗХ (ако сте подали заявлението си по пощата).

 1. Изтеглете формуляр за актуализиране на биологичен посевен и посадъчен материал от тук
 2. Попълнете на компютър или на ръка
 3. Приложете необходимите документи описани във формуляра
 4. Изпратете по пощата до адрес:
  Отдел "Биологично растениевъдство и животновъдство"
  Дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство"
  Министерство на земеделието и храните
  бул. "Христо Ботев" 55, 1040 София
 5. Експерт на МЗХ ще въведе информацията от вашето заявление, след като прегледа всиюки необходими документи, прикачени към заявлението.


Н Е А К Т У А Л Н О