Информация

Подаване на заявления по пощата

 1. Изтеглете формуляр за обявяване на биологичен посевен и посадъчен материал от тук:
 2. Попълнете на компютър или на ръка
 3. Приложете необходимите документи описани във формуляра
 4. Изпратете по пощата до адрес:
  Отдел "Биологично растениевъдство и животновъдство"
  Дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство"
  Министерство на земеделието и храните
  бул. "Христо Ботев" 55, 1040 София
 5. Експерт на МЗХ ще въведе информацията от вашето заявление, след като прегледа всиюки необходими документи, прикачени към заявлението.
 6. Заявленията стават видими в официалната база данни след одобрение от експерт на МЗХ.
 7. По пощата и ако е предоставен е-мейл ще получите потвърждение, за вписване на вашето заявление в официалната база данни. С това писмо ще получите и данни за вход в Регистъра с ваш профил, създаден служебно от експертите на МЗХ. Ползването на този профил не е задължително. Актуализации и промени по обстоятелствата на вашите заявление може да правите онлайн или по пощата.
 8. Операторите са длъжни да внасят промени в броя или статуса на предлаганите посевен и посадъчен материал (например намален брой, изчерпано количество и др.)


Н Е А К Т У А Л Н О