Информация

Регистрация и подаване на онлайн заявления

  1. Регистрирайте се тук, като потребител на базата данни, за да можете да подавате и актуализирате информация за посевния и посадъчен материал, който предлагате
  2. Ще получите е-мейл за потвърждение и парола за вход в регистъра
  3. Влизате във вашият профил с е-мейл и парола от тук
  4. В секция Заявления можете да подадете ново заявление за вписване на посевен и посадъчен материал или да променяте информацията по вашите активни заявления.
  5. Подаването на ново заявление става като се попълни формуляра, с всички задължителни полета, включително е необходимо да бъдат прикачени задължителните документи.
  6. Одобряването на новите заявления се извършва от експертите на МЗХ, след като прегледат всиюки необходими документи, прикачени към заявлението.
  7. Заявленията стават видими в официалната база данни след одобрение от експерт на МЗХ
  8. Операторите са длъжни да внасят промени в броя или статуса на предлаганите посевен и посадъчен материал (например намален брой, изчерпано количество и др.)


Н Е А К Т У А Л Н О